Parę słów o naszej szkole...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Rudzie Śląskiej
tworzą
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
oraz
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
MISJA
"Trzeba umieć używać swojej wolności wybierając to,
co jest dobrem prawdziwym.
Nie dajcie się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni,
a może nawet ze złamanym życiem".
Jan Paweł II
WIZJA
W dążeniach kierujemy się dobrem  uczniów, ich możliwościami i predyspozycjami. Traktujemy ucznia podmiotowo. Nasza szkoła jest miejscem:
 • poszanowania godności i praw każdego człowieka,
 • akceptacji i pomocy niepełnosprawnym,
 • demokratycznego rozwiązywania problemów,
 • propagowania partnerstwa i współpracy między ludźmi,
 • przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji,
 • osiągania celów w przyjaznej i serdecznej atmosferze.
 • przygotowania uczniów do:
  • wykonywania zawodu,
  • pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami,
  • świadomego i odpowiedzialnego decydowaniao sobie,
  • dbałości o swoje zdrowie,
  • poznania i rozwijania swoich zdolności
   i zainteresowań,
  • pielęgnowania tradycji regionalnych
   i narodowych oraz poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania,
  • życia w zjednoczonej Europie.
Krótką historię szkoły znajdziesz tutaj